LÄÄKEMUODOT JA LÄÄKKEIDEN ANNOSTELUTAVAT
 Opintojakson tavoitteet ja arviointi
 Opiskeluohjeet ja tutorointi
 Opintojakson sisältö
       Suun kautta annosteltavat lääkkeet
       Peräsuoleen annosteltavat lääkkeet
       Hengitysteihin annosteltavat lääkkeet
       Iholle paikallisesti annosteltavat lääkkeet
       Emättimeen annosteltavat lääkkeet
       Silmään annosteltavat lääkkeet
       Korvaan annosteltavat lääkkeet
       Nenään annosteltavat lääkkeet
       Lääkkeiden antaminen injektioina
    Lääkkeiden säilyttäminen ja hävittäminen
       Lääkkeiden säilyttäminen
       Ulkoiset tekijät
       Lääkkeiden hävittäminen
    Turvallinen lääkehoito
 Tehtävät
 Linkit
 Haku
 Lääkehoidon pääsivulle